O Fundacji

"W Spektrum Życia"

Fundacja „W Spektrum Życia” jest organizacją pozarządową mającą silnie zdefiniowaną misję uspołeczniania i uzawodowienia osób w spektrum autyzmu (z ASD), w szczególności podejmowanie działań na rzecz integracji zawodowej poprzez organizowanie i prowadzenie działań na rzecz włączania osób w spektrum autyzmu w rynek pracy. Zwracamy szczególna uwagę na wykorzystanie indywidualnych predyspozycji i zainteresowań osób z ASD, w celu zindywidualizowanego doradztwa zawodowego, mającego na celu pobudzenie przedsiębiorczości wśród osób z ASD.

Poza tym jako osoby tworzące Fundację, osobiście jesteśmy rodzicami  dzieci z ASD, co w sposób szczególny i czuły predystynuje nas do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia „naszych dzieci”. Jesteśmy silnie zdeterminowani aby podejmować działania mające na celu zmianę świadomości społecznej w postrzeganiu osób z ASD.

Walczymy o zmianę powszechnie obowiązującej narracji dotyczącej osób z ASD w naszym kraju i subregionie, często odsyłającej w swojej legitymizacji do języka  medycznego, terapeutycznego, eksperckiego, który nie uwzględnia indywidualizmu i olbrzymiego potencjału „naszych dzieci”. Pracujemy nad tym, głównie dlatego, iż zdajemy sobie sprawę jak słowa mogą być krzywdzące, deprecjonujące i stygmatyzujące i wiemy, że mimo poprawności społecznej praktyka działań wciąż weryfikuje  retorykę.

 Naszymi partnerami i sojusznikami są inni rodzice osób z ASD, którzy podczas rozmów, wymiany doświadczeń, zdają sobie sprawę z wagi podejmowania działań na rynku pracy, w celu uzawodowienia ich dorastających lub już dorosłych potomków. Zdajemy sobie sprawę z nierównego traktowania, zagrożenia wykluczeniem i ogromnego obciążenia psychicznego związanego ze strachem o ich przyszłość.

Aktualności

Najnowsze wpisy