Regulamin warsztatów pn. Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości organizowanych w dniu 24.10.2020 i 28.11.2020r. w Koninie

Organizatorem warsztatów i szkoleń jest Fundacja „ W SPEKTRUM Życia".Uczestnikami warsztatu są osoby, które zapisały się na warsztaty, zarówno osoby ze spektrum autyzmu ASD, jak i ich opiekunowie.Wiek uczestnika od 14 roku życia.Warsztaty są nieodpłatne.Warsztaty maja charakter realnego osobistego spotkania, w sytuacji związanej z przedłużeniem stanu epidemicznego Organizator ma prawo...

Ochrona danych osobowych dotycząca warsztatów Rodzinnej Akademii Przedsiębiorczości w dniu 24.10.2020

Informujemy, że administratorem danych jest Fundacja W Spektrum Życia z siedzibą 62-500 Konin ul. Bema 6/7, adres e-mail: wspektrumzycia@gmail.com. Pozyskane za pośrednictwem arkusza dane będą wykorzystane tylko w celu umożliwienia udziału w warsztatach, a także nawiązania osobistego kontaktu w przyszłości z osobami, które wyrażą na to zgodę (art. 6 ust. 1...

Zachowanie reżimu sanitarnego w trakcie warsztatów Rodzinnej Akademii Przedsiębiorczości w dniu 24.10.2020

Informujemy, że Uczestnicy warsztatów Rodzinnej Akademii Przedsiębiorczości przebywający na terenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przemysłowej 3d w Koninie zobowiązani są do zachowania należytego reżimu sanitarnego, a w szczególności do: poruszania się na terenie Domu Kultury w maseczce ochronnejdezynfekcji rąk, w wyznaczonych do tego miejscach na terenie obiektu zachowania odstępu...