Ochrona danych osobowych dotycząca projektu: CV na miarę szyte – generator Curriculum Vitae dla osób z autyzmem

Informujemy, że administratorem danych jest Fundacja W Spektrum Życia z siedzibą 62-500 Konin ul. Bema 6/7, adres e-mail: wspektrumzycia@gmail.com. Pozyskane za pośrednictwem arkusza dane będą wykorzystane tylko w celu umożliwienia realizacji innowacji społecznej pn. CV na miarę szyte – generator Curriculum Vitae dla osób z autyzmem, realizowanej w ramach projektu grantowego „Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania”, a także nawiązania osobistego kontaktu w przyszłości z osobami, które wyrażą na to zgodę (art. 6 ust. 1 RODO). Dane będą przekazywane jedynie podmiotom współpracującym z konieczności przewidzianej prawem lub wykonywaną działalnością. Dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, która jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszej informacji i uzupełnieniem formularza zgłoszeniowego. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Ich przechowywanie potrwa 5 lat od zebrania. W każdym momencie możliwe jest usunięcie lub modyfikacja danych w bazie. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: wspektrumzycia@gmail.com. Osoby wypełniające arkusz mają prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziły zgodę) do innego administratora danych. W razie potrzeby, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *