Regulamin warsztatów pn. Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości cz. III organizowanych w dniach 27-28.11.2021r. w Koninie

 1. Organizatorem warsztatów i szkoleń jest Fundacja „ W SPEKTRUM Życia”.
 2. Uczestnikami warsztatu są osoby, które zapisały się na warsztaty, zarówno osoby ze spektrum autyzmu ASD, jak i ich opiekunowie.
 3. Wiek uczestnika od 14 roku życia.
 4. Warsztaty są nieodpłatne.
 5. Warsztaty maja charakter realnego osobistego spotkania, w sytuacji związanej z przedłużeniem stanu epidemicznego Organizator ma prawo zmienić termin realizacji warsztatów zmienić formę ich przeprowadzenia na on-line.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września  2020 r. do zakończenia warsztatów.
 7. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego reguł.
 8. Uczestnikiem warsztatów osoby stają się po przesłaniu formularza rejestracji, który dostępny będzie na stronie fp Fundacji na Facebooku, na stronie www.wspektrumzycia.pl lub po zgłoszenie telefonicznym na nr 502032873.
 9. W przypadku rejestracji w momencie wyczerpania miejsc, osoba taka wpisana zostanie na listę rezerwową.
 10. W przypadku zwolnienia się miejsca osoby z listy rezerwowej zostaną o tym powiadomione
  i poproszone o podjęcie decyzji o uczestnictwie w warsztatach.
 11. Rezygnacja z warsztatów jest możliwa poprzez przesłanie wiadomości na fp Fundacji na Facebook lub telefoniczne na nr 502032873 lub na adres kontakt@wspektrumzycia.pl
 12. Organizator powiadomi uczestników o miejscu odbycia warsztatów, najpóźniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
 13. Każdy uczestnik warsztatów ma obowiązek zgłoszenia się do punktu rezerwacji przed rozpoczęciem warsztatów celem złożenia podpisu na liście obecności.
 14. Każdy uczestnik warsztatów ma obowiązek podpisania oświadczenia związanego ze stanem epidemicznym w Polsce oraz dotyczącym przedmiotowych warsztatów na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.
 15. Na prośbę uczestników mogą zostać wydane zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach.
 16. Podczas trwania warsztatów Organizator nie przewiduje na Sali obecności osób postronnych.
 17. Uczestnicy warsztatów udzielają Fundacji „W spektrum życia” prawo wielokrotnego wykorzystywania nagrań audio, zdjęć, filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas trwania warsztatów, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę
  i powielanie wykonanych zdjęć, nagrań audio i filmów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację.
 18. Podczas trwania warsztatów i szkoleń zabronione jest filmowanie/rejestrowanie ich. Bez zgody Organizatora zabronione jest również fotografowanie i wykonywanie nagrań audio. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do wykorzystywania tych materiałów jedynie do użytku prywatnego i niekomercyjnego lub w celu promocji wydarzenia w miejscu, w którym warsztat się odbył. W takim przypadku w opisie zdjęcia powinna znaleźć się nazwa Fundacja
  W spektrum życia wraz z tytułem warsztatów oraz link do strony www.wspektrumzycia.pl
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas warsztatów stacjonarnych.
 20. Materiały, które Uczestnicy warsztatów otrzymają, jeśli się tak wydarzy, są własnością intelektualną Organizatora warsztatów.
 21. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na przeprowadzenie badań ankietowych fokusowych, które są istotna częścią warsztatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *