„Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości warsztaty tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu (ASD)“ cz. III 27-28 listopada 2021r. PROGRAM:

27.11.2021 dzień 1:

 • 9.30 Powitanie uczestników
 • 9.45 – 10.45 „Student w spektrum autyzmu na uczelni wyższej.

Dr Anna Kostiukow Adiunktka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu Katedra Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych oraz wykładowczyni z zakresu autyzmu na innych uczelniach Wielkopolski, zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i licznych podyplomowych. Innowatorka społeczna.

 • 10.45 – 11.00 Przerwa kawowa
 • 11.00 – 12.30 „Co stoi na drodze osobie w spektrum autyzmu do osiągnięcia jak najwyższej jakości życia.”

Wojciech Modrzejewski Terapeuta osób z autyzmem, trener TUS, SI, oligofrenopedagog, Prezes Fundacji “Tu i Teraz”. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi angażując się między innymi w przeprowadzanie interwencji kryzysowych, organizowanie wyjazdów terapeutyczno-wypoczynkowych, prowadzenie terapii ruchowej, treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów i szkoleń z zakresu pracy nad trudnymi zachowaniami i różnorodnych form wsparcia dla osób z autyzmem.

 • 12.30 – 13.00 Przerwa na posiłek
 • 13.00 – 13.30 Przeprowadzenie ankiet i dyskusja
 • 13.30 Zakończenie warsztatów

28.11.2021 dzień 2:

 • 9.30 Powitanie uczestników
 • 9.45 – 11.15 „Wkraczanie w dorosłość osób w spektrum autyzmu .”

Wojciech Modrzejewski 

 • 11.15 – 12.00 Przerwa na posiłek
 • 12.00 – 13.00 „Prawa osób z autyzmem .”

Monika Smorowska Prezes Fundacji „W Spektrum życia”, mama 13 latka z Zespołem Aspergera, koordynatorka innowacji dla osób z autyzmem w zakresie uzawodowienia pn. „CV na miarę szyte”.

 • 13.00 – 13.30 Przeprowadzenie ankiet i dyskusja
 • 13.30 Zakończenie warsztatów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *