Regulamin warsztatów pn. Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości cz. III organizowanych w dniach 27-28.11.2021r. w Koninie

Organizatorem warsztatów i szkoleń jest Fundacja „ W SPEKTRUM Życia”.Uczestnikami warsztatu są osoby, które zapisały się na warsztaty, zarówno osoby ze spektrum autyzmu ASD, jak i ich opiekunowie.Wiek uczestnika od 14 roku życia.Warsztaty są nieodpłatne.Warsztaty maja charakter realnego osobistego spotkania, w sytuacji związanej z przedłużeniem stanu epidemicznego Organizator ma prawo...

Ochrona danych osobowych dotycząca projektu: CV na miarę szyte – generator Curriculum Vitae dla osób z autyzmem

Informujemy, że administratorem danych jest Fundacja W Spektrum Życia z siedzibą 62-500 Konin ul. Bema 6/7, adres e-mail: wspektrumzycia@gmail.com. Pozyskane za pośrednictwem arkusza dane będą wykorzystane tylko w celu umożliwienia realizacji innowacji społecznej pn. CV na miarę szyte - generator Curriculum Vitae dla osób z autyzmem, realizowanej w ramach projektu...

Zachowanie reżimu sanitarnego w trakcie warsztatów Rodzinnej Akademii Przedsiębiorczości w dniach: 27-28.11.2021

Informujemy, że Uczestnicy warsztatów Rodzinnej Akademii Przedsiębiorczości przebywający na terenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przemysłowej 3d w Koninie zobowiązani są do zachowania należytego reżimu sanitarnego, a w szczególności do: poruszania się na terenie Domu Kultury w maseczce ochronnej dezynfekcji rąk, w wyznaczonych do tego miejscach na terenie obiektu zachowania...

konferencja naukowo-szkoleniowa „AUTYZM W DOMU I SZKOLE”

Mamy przyjemność i zaszczyt już po raz drugi być partnerem jakże interesującego i społecznie potrzebnego wydarzenia jakim jest konferencja naukowo-szkoleniowa „AUTYZM W DOMU I SZKOLE”. Konferencja już po raz trzeci organizowana jest przez Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne spektrum Autyzmu.pl oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tym razem, ze względów epidemicznych,...

„Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości warsztaty tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu (ASD)“ cz. II 28 listopada 2020r. PROGRAM:

9.30 Powitanie uczestników 9.45 - 10.45 „Autyzm w medycynie” Dr Anna Kostiukow Katedra Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Poruszone zostaną m.in. tematy: 1. Autyzm wśród klasyfikacji medycznych. 2. Współczesne kierunki badań. 3. Odżywianie osoby z ASD w świetle obecnej wiedzy. 10.45 - 11.00 Przerwa kawowa...

Warsztaty w trybie on-line

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w Polsce Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości - warsztaty tematyczne związane z pobudzaniem przedsiębiorczości wśród osób z autyzmem w dniu 24.10.2020 r. przeniesione zostają z trybu stacjonarnego w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie, na tryb on-line. Sposób rejestracji na warsztaty oraz program warsztatów pozostaje bez...

Regulamin warsztatów pn. Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości organizowanych w dniu 24.10.2020 i 28.11.2020r. w Koninie

Organizatorem warsztatów i szkoleń jest Fundacja „ W SPEKTRUM Życia".Uczestnikami warsztatu są osoby, które zapisały się na warsztaty, zarówno osoby ze spektrum autyzmu ASD, jak i ich opiekunowie.Wiek uczestnika od 14 roku życia.Warsztaty są nieodpłatne.Warsztaty maja charakter realnego osobistego spotkania, w sytuacji związanej z przedłużeniem stanu epidemicznego Organizator ma prawo...

Ochrona danych osobowych dotycząca warsztatów Rodzinnej Akademii Przedsiębiorczości w dniu 24.10.2020

Informujemy, że administratorem danych jest Fundacja W Spektrum Życia z siedzibą 62-500 Konin ul. Bema 6/7, adres e-mail: wspektrumzycia@gmail.com. Pozyskane za pośrednictwem arkusza dane będą wykorzystane tylko w celu umożliwienia udziału w warsztatach, a także nawiązania osobistego kontaktu w przyszłości z osobami, które wyrażą na to zgodę (art. 6 ust. 1...