„Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości warsztaty tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu (ASD)“ cz. III 27-28 listopada 2021r. PROGRAM:

27.11.2021 dzień 1:9.30 Powitanie uczestników9.45 – 10.45 „Student w spektrum autyzmu na uczelni wyższej.”Dr Anna Kostiukow Adiunktka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu Katedra Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych oraz wykładowczyni z zakresu autyzmu na innych uczelniach Wielkopolski, zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i licznych podyplomowych. Innowatorka społeczna.10.45 – 11.00...

Regulamin warsztatów pn. Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości cz. III organizowanych w dniach 27-28.11.2021r. w Koninie

Organizatorem warsztatów i szkoleń jest Fundacja „ W SPEKTRUM Życia”.Uczestnikami warsztatu są osoby, które zapisały się na warsztaty, zarówno osoby ze spektrum autyzmu ASD, jak i ich opiekunowie.Wiek uczestnika od 14 roku życia.Warsztaty są nieodpłatne.Warsztaty maja charakter realnego osobistego spotkania, w sytuacji związanej z przedłużeniem stanu epidemicznego Organizator ma prawo...

Ochrona danych osobowych dotycząca projektu: CV na miarę szyte – generator Curriculum Vitae dla osób z autyzmem

Informujemy, że administratorem danych jest Fundacja W Spektrum Życia z siedzibą 62-500 Konin ul. Bema 6/7, adres e-mail: wspektrumzycia@gmail.com. Pozyskane za pośrednictwem arkusza dane będą wykorzystane tylko w celu umożliwienia realizacji innowacji społecznej pn. CV na miarę szyte - generator Curriculum Vitae dla osób z autyzmem, realizowanej w ramach projektu...

Zachowanie reżimu sanitarnego w trakcie warsztatów Rodzinnej Akademii Przedsiębiorczości w dniach: 27-28.11.2021

Informujemy, że Uczestnicy warsztatów Rodzinnej Akademii Przedsiębiorczości przebywający na terenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przemysłowej 3d w Koninie zobowiązani są do zachowania należytego reżimu sanitarnego, a w szczególności do: poruszania się na terenie Domu Kultury w maseczce ochronnej dezynfekcji rąk, w wyznaczonych do tego miejscach na terenie obiektu zachowania...